27 فروردین 1399
0
از سوی سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری و اطلاعات صورت گرفت ؛ تشریح برخی ابهامات و سوالات در خصوص شبکه آموزشی دانش آموزان ( شاد)...
راهنمای عمل شبکه آموزشی دانش‌آموز شاد
اخبار /templates/nary/dleimages/no_icon.gif
راهنمای عمل شبکه آموزشی دانش‌آموز شاد
27 فروردین 1399
0
راهنمای عمل شبکه آموزشی دانش‌آموز شاد، ویژه مدیران، منتشر شد. فرایند ورود به شبکه شاد از سوی مدیر مدرسه باید در هشت مرحله صورت گیرد....
تغییر رنگ